50’s LA

Mural pintat per “Vitality and verve: Transforming de Urban Landscape”.

Long Beach Museum of Art en col.laboració amb Thinkspace i POW! WOW!

Juny 26, 2015 – Octubre 25, 2016

foto: Selina Miles