Centro Arqueológico de la Almoina. Valencia. 2008

Col.laboració amb el Taller d’Escenografia Castells S. C. P. de Sta. Agnès de Malanyanes.