Quadres a partir de fotografies antigues de Barcelona. 2008

Colaboració amb el Taller d’Escenografia Castells i Planas SCP de Santa Agnès de Malanyanes.