‘La péri’ – State Ballet Berlin. 2010

Colaboració en la realizació d’originales per ser pintats als tallers d’escenografia de la State Opera de Berlín.

Colaboració amb el Taller d’Escenografia Castells i Planas SCP de Santa Agnès de Malanyanes.