Mural amb anamorfosis per a l’Insitut del Teatre. 2006

Col.laboració amb el Taller d’Escenografia Castells SCP de Sta. Agnès de Malanyanes.