Mural d’inspiració renaixentista. Casa particular. 2008

Col.laboració amb el Taller d’Escenografia Castells SCP de Sta. Agnès de Malanyanes.