‘Otelo’ de Verdi. Festival de Perelada. 2015

Col.laboració amb el Taller d’Escenografia Castells SCP de Sta. Agnès de Malanyanes.