‘Poe’. Dagoll Dagom. 2002

Col.laboració amb el Taller d’Escenografia Castells SCP. de Sta. Agnès de Malanyanes.