Restauració d’un diorama del Museo Etnològico de Ripoll. 2011

Colaboració amb el Taller d’Escenografia Castells i Planas SCP de Santa Agnès de Malanyanes.