Restauració d’un teló de ‘Comeme el coco negro’. La Cubana 2008.

Colaboració amb el Taller de Escenografia Castells SCP de Santa Agnès de Malanyanes.