Mirall Trencat. Mercè Rodoreda. 2008

Colaboración con el Taller de Escenografia Castells S. C. P. de Santa Agnès de Malanyanes.