Gran Via. Madrid. 2009

Collaboration with Taller de Escenografia Castells S. C. P. in Santa Agnès de Malanyanes.