Mirall Trencat. Mercè Rodoreda. 2008

Collaboration with Taller de Escenografia Castells S. C. P. in Santa Agnès de Malanyanes.