Restauration of a diorama’s floor. Museu Etnològic Ripoll. 2011

Collaboration with Taller de Escenografia Castells SCP. in Santa Agnès de Malanyanes.